Lịch sử lớp 11

Vì sao đầu năm 1859 Pháp lại đánh vào Gia Định mà không đánh ra Bắc Kì?

Vì sao đầu năm 1859 Pháp lại đánh vào Gia Định mà không đánh ra Bắc Kì?

– Gia Định xa TQ sẽ tránh đựơc sự can thiệp của nhà Thanh.

– Xa kinh đô Huế, sẽ tránh được sự tiếp viện của của triều đình Huế.

– Chiếm được GĐ coi như chiếm được kho lúa gạo của triều dình Huế, gây khó khăn cho triều đình.

– Đánh xong GĐ, sẽ theo đường sông Cửu Long, đánh ngược lên Campuchia và làm chủ lưu vực sông Mê-Kông.

– Pháp phải hành động gấp, vì: TB Anh sau khi chiếm Singapo và Hương Cảng cũng đang ngấp nghé chiếm Sài Gòn.

(Vì tất cả những lí do trên, Pháp quyết định đánh chiếm Gia Định (17-2-1859)).

Thống kê tìm kiếm

  • https://kenhhocsinh com/vi-sao-dau-nam-1859-phap-lai-danh-vao-gia-dinh-ma-khong-danh-ra-bac-ki

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng? Chúng đã bị thất bại ra sao?

Post Comment