Địa lý lớp 8

Kể tên các hệ thống sông lớn ở ba miền của nước ta?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Kể tên các hệ thống sông lớn ở ba miền của nước ta?

* Nước ta có các hệ  thống sông lớn:

– Bắc Bộ: sông Hồng, sông Thái Bình, sông  Mã, sông Kì Cùng.

– Trung Bộ: sông Cả, sông  Thu Bồn, sông  Đà Rằng.

– Nam Bộ: sông Đồng Nai, sông  Cửu Long.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment