Giáo dục công dân lớp 9

Tự chủ là gì? Biểu hiện của tính tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ?

Tự chủ là gì? Biểu hiện của tính tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ?


Tự chủ là làm chủ được bản thân, luôn ý thức được những gì mình đang làm và biết tự điều chỉnh hành vi cho phải, cho đúng mực.

Biểu hiện của tính tự chủ: ngườib biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh m tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

Ý nghĩa của tự chủ: tự chủ là một đức tính quí giá. Nhờ tính tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hoá. tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách, cám dỗ.

Thống kê tìm kiếm

  • tự chủ là gì
  • biểu hiện của tự chủ
  • biểu hiện của tính tự chủ
  • the nao la tự chủ
  • ý nghĩa của tự chủ

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Phân tích hình ảnh người đàn bà trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu- Văn lớp 12

Post Comment