Sinh học lớp 9

Nhân tố sinh thái của môi trường là gì? Có mấy nhóm nhân tố sinh thái chính? Tại sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

Nhân tố sinh thái của môi trường là gì? Có mấy nhóm nhân tố sinh thái chính? Tại sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

– Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật..

– Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm:.

+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…

+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: bao gồm nhân tố sinh thái con người và nhân tố sinh thái các sinh vật khác (động vật, thực vật, nấm và vi sinh vật).

– Nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng vì con người có trí tuệ, nên bên cạnh việc khai thác tài nguyên thiên, con người còn góp phần to lớn cải tạo thiên nhiên.

Thống kê tìm kiếm

  • có mấy nhóm hệ sinh thái chính

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Phân biệt Đột biến và Thường biến

Post Comment