Lịch sử lớp 8

Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Pa ri

Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Pa ri.

+ Ý nghĩa: Tuy chỉ tồn tại 72 ngày nhưng công xã Pa-ri có ý nghĩa lịch sử to lớn. Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ xã hội mới, đem lại một tương lai tốt đẹp cho nhân dân lao động.

+ Bài học: CM thắng lợi phải có Đảng lãnh đạo, liên minh công nông và kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

Thống kê tìm kiếm

  • trinmh bay y nghiavaa bai hoc kinh nghiemcua cong xa pari
  • bài học kinh nghiệm cảu công xã pari
Xem thêm:  Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn cuả cả nước?

Post Comment