Tây Nam Á có vị trí địa lý chiến lược quan trọng như thế nào? Tây Nam Á nằm ở…