Địa lý lớp 8

Nêu vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới?

Nêu vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới?

– Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

– Việt Nam nằm ở Đông Nam Á, giáp Biển Đông rộng mở ra thái Bình Dương; Việt Nam có biên giới

chung trên đất liền với Trung Quốc, Lào, Cam–pu- chia.

– Việt Nam đang hợp tác một cách tích cực và toàn diện với các  nước  ASEAN và đang mở rộng hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.

Xem thêm: 

Post Comment