Lịch sử lớp 7

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

– Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia kháng chiến.

– Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà Trần trong kháng chiến

– Đường lối, chiến lược, chiến thuật vô cùng độc đáo và sáng tạo của vua quan nhà Trần. Trần Quốc Tuấn là thiên tài quân sự, là người có công lớn nhất trong  3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên.

– Tinh thần đoàn kết toàn quân và toàn dân ta đã tạo sức mạnh đánh tan quân thù xâm lược.

Thống kê tìm kiếm

  • phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Vì sao đến nửa đầu thế kỷ XVIII, kinh tế nông nghiệp Đàng Trong có điều kiện phát triển hơn Đàng ngoài?

Post Comment