Lịch sử lớp 8

Vì sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé?

Vì sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé?

– Trung Quốc là quốc gia rộng lớn, đông dân, có nhiều tài nguyên khoáng sản, sớm trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc.

– Từ năm 1840 đến năm 1842 thực dân Anh đã tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, từng bước biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

– Sau chiến tranh thuốc phiện các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc. Đến cuối thế kỉ XIX, Đức chiếm vùng Sơn Đông; Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử; Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông; Nga, Nhật chiếm vùng Đông Bắc.

Thống kê tìm kiếm

  • vì sao trung quốc bị các nước đế quốc xâu xé

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày Chiến thắng Cầu Giấy lần 2?

Post Comment