Địa lý lớp 8

Nêu các đặc điểm địa hình của Châu Á. Kể tên các dãy núi & đồng bằng lớn của Châu Á

Nêu các đặc điểm địa hình của Châu Á. Kể tên các dãy núi & đồng bằng lớn của Châu Á


– Địa hình phức tạp, nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ, chiếm % diện tích tập trung chủ yếu ở trung tâm chạy theo 2 hướng chính Bắc-Nam và Tây – Đông.

– Nhiều đồng bằng lớn xen kẻ với nhau làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp. -Các dãy núi cao: Hymalaya, Thiên Sơn, Côn Luân…

– Các Đồng Bằng lớn: Tây Xibia, Ân Hằng, Hoa Bắc….

Xem thêm:  Tại sao cần phải bảo vệ rừng ở nước ta? Nêu các nhân tố chủ yếu hình thành và biến đổi địa hình nước ta?

Post Comment