Lịch sử lớp 10

Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?

Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?

a. Nguyên nhân:

– Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao.

– Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.

– Khoa học – kĩ thuật có nhiều tiến bộ:

+ Ngành hàng hải đã có những hiểu biết về địa lí, đại dương, sử dụng la bàn.

+ Kĩ thuật đóng tàu có bước tiến quan trọng, đóng được những tàu lớn có thể đi xa và dài ngày ở các đại dương lớn.

b. Hệ quả:

– Là cuộc cách mạng thực sự trên lĩnh vực giao thông và tri thức

– Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các nền văn hoá, văn minh khác nhau.

– Thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thị trường được mở rộng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ra đời.

– Tuy nhiên, có hạn chế là đã làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ. Dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa thực dân

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Diễn biến, tính chất và ý nghĩa cách mạng tư sản Anh?

Post Comment