Giáo dục công dân lớp 7

Tôn sư trọng đạo là gì? Vì sao phải tôn sư trọng đạo?

Tôn sư trọng đạo là gì? Vì sao phải tôn sư trọng đạo?

a/ Tôn sư trọng đạo:

– Là tôn trọng, kính yêu, biết ơn đối với thầy cô giáo ở mọi nơi,mọi lúc.

– Coi trọng và làm theo những điều thầy cô dạy  bảo.

– Có những hành động đền đáp công ơn của  thầy cô giáo

b/ Vì sao phải tôn sư trọng đạo:

+ Đối với bản thân: Trở thành người tốt có ích cho xã hội

+ Đối với xã hội: Thầy cô giáo có công dạy dỗ,cho chúng ta những bài học, kiến thức để bước vào đời. Đó là đạo lí tốt đẹp. Truyền thống quý báu của dân tộc.

Thống kê tìm kiếm

  • vì sao phải tôn sư trọng đạo
  • https://kenhhocsinh com/ton-su-trong-dao-la-gi-vi-sao-phai-ton-su-trong-dao

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy giải thích câu “Rừng là lá phổi xanh của con người”

Post Comment