Lịch sử lớp 11

Nội dung hiệp ước Nhâm Tuất, Giáp Tuất? Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn?

Nội dung hiệp ước Nhâm Tuất, Giáp Tuất? Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn?

*Hiệp Ước Nhâm Tuất: 5/6/1862: Triều Đình kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất với nội dung:

+ Nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp, bồi thường cho Pháp 20tr quan chiến phí

+ Mở 3 cửa biển: Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp tự do buôn bán

+ Thành Vĩnh Long được trả lại khi nào triều đình chấm dứt được hoạt động chống Pháp ở 3 tỉnh Nam Kỳ

Bước đầu biến nước ta…

*Hiệp Ước Giáp Tuất: 15/3/1874 triều đình kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất với nội dung:

+ Triều đình Huế thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ là đất thuộc Pháp

+ Công nhận quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình của Pháp

+ Nền ngoại giao VN lệ thuộc vào đường lối đối ngoại của Pháp

-> Hoàn toàn biến nước ta thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa, làm mất thêm một phần chủ quyền quan trọng về chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại Việt Nam.

*Trách nhiệm của nhà Nguyễn:

Trước tình hình đất nước bị xâm lược, nhà Nguyễn nhu nhược, hèn nhát, không chủ động tấn công địch và tâm lí sợ địch, không biết sử dụng sức mạnh của nhân dân để kháng chiến chống Pháp, chỉ biết trông chờ vào con đường thương thuyết, bán rẻ chủ quyền đất nước, nhanh chóng kí kết với Pháp các bản Hiệp Ước do Pháp thảo sẵn, việc nước ta rơi vào tay thực dân Pháp từ không tất yếu đến tất yếu là trách nhiệm hoàn toàn của nhà Nguyễn.

Xem thêm:  Lập bảng so sánh giữa phong trào Cần Vương và cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?

Thống kê tìm kiếm

  • hiep uoc giap tuat
  • Noi dung hiep uoc giap tuat

Post Comment