Lịch sử lớp 8

Nêu những nét chính về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Nêu những nét chính về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của  cuộc khởi nghĩa Yên Thế

a) Nguyên nhân nổ ra cuộc khởi nghĩa.

– Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc kỳ gặp khó khăn, một bộ phận phiêu tán lên Yên Thế.Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm khiến họ đứng dậy đấu tranh

b) Diễn biến

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế kéo dài từ năm 1884 đến năm 1913 được chia làm ba giai đoạn:

– Giai đoạn 1884-1892: Nghĩa quân hoạt động riêng rẽ do Đề Nắm chỉ huy.  

– Giai đoạn 1893- 1908: Nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở dưới sự chỉ huy của Đề Thám.

– Giai đoạn 1909-1913: Pháp đã tập trung lực lượng, mở cuộc tấn công lên Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn dần… Đến ngày 10/2/1913, khi thủ lĩnh Đề Thám bị sát hại, phong trào ta rã.

c) Ý nghĩa:

– Thể hiện tinh thần yêu nước chống thực dân Pháp của giai cấp nông dân, góp phần làm chậm quá trình bình định của chúng.

d) Nguyên nhân thất bại:

– Do thực dân Pháp còn mạnh lại cấu kết với chính quyền phong kiến trong khi lực lượng nghĩa quân còn yếu, cách tổ chức và lãnh đạo còn nhiều hạn chế.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment