Địa lý lớp 7

Có bao nhiêu chủng tộc trên thế giới? Làm thế nào để phân biệt các chủng tộc? Sự phân bố các chủng tộc hiện nay như thế nào?

Có bao nhiêu chủng tộc trên thế giới? Làm thế nào để phân biệt các chủng tộc? Sự phân bố các chủng tộc hiện nay như thế nào?

–  Trên thế giói có ba chủng tộc chính là: Môn-gô-lô-ít ( còn gọi là chủng tộc da vàng ), chủng tộc  Ơ-rô-pê-ô-ít ( chủng tộc da trắng ), chủng tộc Nê-gro-ít ( chủng tộc da đen ).

–   Người ta dựa vào hình thái cơ thể để phân biệt các chủng tộc như màu da, màu tóc,vóc dáng,mũi,mắ, hộp sọ…

–   Chủng tộc Môn-gô-lô-ít là cư dân chính của châu Á,chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít là cư dân của châu Âu, còn chủng tộc Nê-gro-ít là những người châu Phi.

–   Hiện nay, xã hội loài người đã phát triển nhiều, các chủng tộc  đã cùng nhau sinh sống khắp mọi nơi trên trái đất.

Thống kê tìm kiếm

  • Làm thế nào để phân biệt các chủng tộc

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Lao động là thước đo phẩm chất của con người

Post Comment