Địa lý lớp 11

Chứng minh EU là là 1 trung tâm kinh tế lớn và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới?

Chứng minh EU là là 1 trung tâm kinh tế lớn và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới?

a. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới:

– EU là 1 trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới (Hoa Kì, EU, Nhật )

– Tuy dân số chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới nhưng chiếm tới 31% tổng GDP thế giới và tiêu thụ 19% năng lượng thế giới 

– EU đứng đầu thế giới về GDP (2005)

b. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới:

– Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP 26.5 % và tỉ trọng xuất khẩu trong thế giới 37.7 % đều đứng đầu thế giới 

– Là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển 

– Chiếm 59 % trong viện trợ phát triển của thế giới

Thống kê tìm kiếm

  • chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới
  • chứng minh eu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
  • chứng minh eu là trung tâm kinh tế hàng đầu

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày đặc điểm dân cư của Hoa Kì?

Post Comment