Giáo dục công dân lớp 7

Tự trọng là gì? Vì sao mọi người cần phải có lòng tự trọng? Tìm 2 câu ca dao ( tục ngữ) nói về tự trọng?

Tự trọng là gì? Vì sao mọi người cần phải có lòng tự trọng? Tìm 2 câu ca dao (tục ngữ) nói về tự trọng?

a/ Tự trọng: Là biết coi trọng,biết giữ gìn phẩm cách,biết điều chỉnh hành vi cá nhân cho phù hợp với với các chuẩn mực xã hội.

b/ Vì sao mọi người cần phải có lòng tự trọng:

– Là phẩm chất đạo đức cao quý và cần thiết của mỗi con người

– Mọi người đều cần có lòng tự trọng, bởi nhờ đó con người sẽ tránh được những việc làm xấu có hại cho bản thân, gia đình, xã hội góp phần nâng cao phẩm giá, uy tín của cá nhân, nhận được sự quý trọng của mọi người xung quanh.

* Ca dao tục ngữ:….

Thống kê tìm kiếm

  • co nguoi khi co long tu trọng
  • tai sao chung ta can co long tu trong
  • Vì sao phải tự trọng

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Các hành vi vi phạm quyền cơ bản của trẻ em

Post Comment