Giáo dục công dân lớp 7

Đoàn kết tương trợ là gì? Ý nghĩa của đoàn kết tương trợ? Tìm ca dao (tục ngữ, danh ngôn) nói về chủ đề: Đoàn kết tương trợ?

Đoàn kết tương trợ là gì? Ý nghĩa  của đoàn kết tương trợ? Tìm ca dao (tục ngữ, danh ngôn) nói về chủ đề: Đoàn kết tương trợ?

a/ Đoàn kết tương trợ:

– Đoàn kết: Thông cảm chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

– Tương trợ: Là sự liên kết đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau tạo nên sức mạnh lớn hơn để hoàn thành nhiệm vụ  cuả mỗi người và làm nên sự nghiệp lớn.

b/ Ý nghĩa: Giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống với những người xung quanh và được người khác giúp đỡ.

– Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn

– Là truyền thống quí báu của dân tộc ta

Thống kê tìm kiếm

  • ý nghĩa của đoàn kết tương trợ

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo? Chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác như thế nào?

Post Comment