Địa lý lớp 7

Đặc điểm cơ bản của môi trường đới ôn hoà

Đặc điểm cơ bản của môi trường đới ôn hoà

Có hai đặc điểm:

– Khí hậu mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh.

–  Thiên nhiên phân hoá theo thời gian và không gian:

+ Phân hoá theo thời gian: Một năm có bốn mùa  xuân, hạ, thu,đông.

+ Phân hoá theo không gian: Thiên nhiên thay đổi từ Băc xuống Nam theo vỹ độ, từ Tây sang Đông theo ảnh hưởng của dòng biển  và gió Tây ôn đới

Thống kê tìm kiếm

  • đặc điểm cơ bản của môi trường đới ôn hòa
Xem thêm:  Cho biết cách phân loại các quốc gia trên thế giới

Post Comment