Địa lý lớp 7

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới

    – Khí hậu nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình năm trên 20oC.

    – Có hai thời kỳ nhiệt độ tăng cao trùng với hai thời kỳ mặt trời qua thiên đỉnh.

    – Có một thời kỳ khô hạn kéo dài từ 3 đến 9 tháng, càng gần chí tuyến khô hạn càng kéo dài, biên độ nhiệt độ càng lớn.

    – Lượng mưa trung bình năm khá cao thay đổi từ 500 đến 1500 mm, tập trung chủ yếu trong mùa mưa.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment