Địa lý lớp 7

Đặc điểm của môi trường vùng núi

Đặc điểm của môi trường vùng núi

Có hai đặc điểm:

a. Môi trường vùng núi thay đổi theo độ cao và hướng sườn núi:

– Theo độ cao:

+ Càng lên cao nhiệt độ càng giảm ( lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6oC )đọ ẩm và khí áp giảm. Vì vậy khí hậu cũng thay đổi. Tuỳ theo vùng nhiệt hay ôn đới mà sự thay đổi theo độ cao cũng sẽ khác nhau.    

+ Sự thay đổi của khí hậu dẫn đến sự thay đổi về thực vật. Ở nhiệt đới, dưới 900m là rừng rậm, từ 900m đến 1600m là rừng cận nhiệt, từ 1600 đến 3000m là rừng hổn giao… từ 5500m trở lên là băng tuyết vĩnh cữu. Ở ôn đới cũng tương tự nhưng độ cao thấp hơn.

+ Sự thay đổi khí hậu, thực vật theo độ cao của vùng núi cũng giống như sự thay đổi theo độ vỹ.

– Theo hướng sườn núi:

+ Những sườn núi đón gió ẩm thường có mưa nhiều, cây cối tươi tốt hơn  những sườn núi đón gió lạnh hoặc khuất gió.

+ Ở ôn đới  những sườn núi đón ánh nắng có cây cối phát triển lên đến những độ cao lớn hơn sườn núi khuất nắng.

b. Môi trường vùng núi có độ dốc lớn  nên có một số thiên tai, khó khăn cho đời sống con người.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Nghị luận xã hội chủ đề “Nói không với những tệ nạn xã hội”

Post Comment