Địa lý lớp 7

Khí hậu, thực vật và động vật châu Đại Dương

Khí hậu, thực vật và động vật châu Đại Dương

Các đảo và quần đảo:

  • Khí hậu nóng ẩm, điều hòa. Mưa nhiều.
  • Rừng xích đạo xanh quanh năm hoặc rừng mưa mùa nhiệt đới, rừng dừa ven biển đã biến các đảo thành những “thiên đàng xanh”.
  • Động vật: San hô, hải sản.

Lục địa Australia (Ô-xtrây-li-a):

  • Đại bộ phận lãnh thổ có khí hậu khô hạnàPhần lớn là hoang mạc. 
  • Động vật độc đáo duy nhất trên thế giới: Thú có túi, cáo mỏ vịt…
  • Thực vật: Bạch đàn.

Biển và rừng là tài nguyên quan trọng của châu Đại Dương.

Thống kê tìm kiếm

  • đặc điểm sinh vật của châu đại dương

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Đặc điểm kinh tế của châu Âu

Post Comment