Sinh học lớp 7

Sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch

Sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch.

Ếch trưởngthành, đến mùa sinh sản (cuối xuân, sau những trận mưa rào đầu hạ) ếch đực kêu gọi ếch cái để ghép đôi. Ếch cái cõng ếch đực trên lưng, ếch đực ôm ngang ếch cái và tìm đến bờ nước để đẻ.

Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh đến đó. Sự thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể nên được gọi là thụ tinh ngoài. Trứng tập trung thành từng đám trong chất nhày nổi trên mặt nước, trứng phát triển, nở thành nòng nọc. Trải qua quá trình biến đổi phức tạp qua nhiều giai đoạn để trở thành ếch con.

Thống kê tìm kiếm

  • bien thai o ếch

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Các hình thức sinh sản ở động vật

Post Comment