Sinh học lớp 7

Nêu đặc điểm cấu tạo trong của châu chấu?

Nêu đặc điểm cấu tạo trong của châu chấu?


* Hệ tiêu hóa:

– Gồm: miệng, hầu, diều, dạ dày, ruột tịt, ruột sau, trực tràng, hậu môn.

– Tiêu hóa nhờ enzim do ruột tịt tiết ra.

* Hệ hô hấp:

– Lỗ thở ở thành bụng

– Hệ thống ống khí phân nhánh chằng chịt, đem oxi tới các tế bào.

* Hệ tuần hoàn:

– Cấu tạo đơn giản, tim hình ống.

– Hệ mạch hở.

* Hệ thần kinh:

– Dạng chuỗi hạch.

– Hạch não phát triển.

Xem thêm:  Cấu tạo ruột khoang sống bám và ruột khoang sống tự do có đặc điểm gì chung?

Post Comment