Sinh học lớp 7

Đặc điểm nào của giun đũa khác với sán lá gan?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Đặc điểm nào của giun đũa khác với sán lá gan?

Sán lá gan

Giun đũa

– Cơ thể hình lá, dẹp, màu đỏ máu.

– Cơ thể thon dài, hai đầu thon lại (tiết diện ngang hình tròn)

– Các giác bám phát triển

– Có lớp vỏ cuticun bọc ngoài

– Có hai nhánh ruột, chưa có hậu môn.

– Ồng tiêu hóa thẳng bắt đầu từ miệng kết thúc ở hậu môn.

– Sinh sản: lưỡng tính, có tuyến noãn hoàng.

– Sinh sản: phân tính, tuyến sinh dục dạng ống.

– Thay đổi vật chủ, qua nhiều giai đoạn ấu trùng

– Chỉ có một vật chủ.

 
 

Thống kê tìm kiếm

  • đặc điểm giun đũa
  • đặc điểm nào của giun đũa khác với sán lá gan
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment