Sinh học lớp 7

Đặc điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của giun đũa?

Đặc điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của giun đũa?

Cấu tạo ngoài:

+ Hình trụ dài 25 cm

+ Lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể à giúp giun không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa trong ruột non người.

Cấu tạo trong:

+ Thành cơ thể có lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển

+ Chưa có khoang cơ thể chính thức

+ Ống tiêu hóa thẳng: từ lỗ miệng  hậu môn

+ Tuyến sinh dục dài và cuộn khúc.

Thống kê tìm kiếm

  • câú tạo ngoài và trong của giun đũa
Xem thêm:  Lợi ích của đa dạng sinh học

Post Comment