Giáo dục công dân lớp 6

Thế nào là biết ơn? Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự biết ơn của bản thân em?

Thế nào là biết ơn? Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự biết ơn của bản thân em?

Biết ơn là:

– Bày tỏ thái độ trân trọng tình cảm.

– Làm những việc đền ơn đáp nghĩa.

– HS tự cho ví dụ.

Thống kê tìm kiếm

  • nêu một việc làm thể hiện biết ơn
Xem thêm:  Tiết kiệm là gì? Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự tiết kiệm của bản thân em?

Post Comment