Lịch sử lớp 6

Từ thế kỉ VIII-I TCN, hình thành những nền văn hoá nào? nêu những nét chính về trình độ sản xuất thời văn hóa Đông Sơn?

Từ thế kỉ VIII-I TCN, hình thành những nền văn hoá nào? nêu những nét chính về trình độ sản xuất thời văn hóa Đông Sơn?

a. Từ thế kỉ VIII-I TCN, hình thành những nền văn hoá

+ Văn hoá Oc Eo à cơ sở nước Phù Nam.

+ Văn hoá Sa Huỳnhà cơ sở nước Champa.

+ Văn hoá Đông Sơn à cơ sở nước Lạc Việt.

b. Những nét chính về trình độ sản xuất thời văn hóa Đông Sơn:

– Công cụ sản xuất, đồ đựng, đồ trang sức đều phát triển hơn trước.

– Đồ đồng dần thay thế đồ đá.

– Tìm thấy nhiều công cụ, vũ khí bằng đồng: lưỡi cày, rìu, lưỡi giáo, mũi tên…có trang trí hoa văn

– Cuộc sống ổn định và nền sản xuất phát triển

Thống kê tìm kiếm

  • nêu những nét chính ve trinh do san xuat

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Cảm nhận về đoạn trích “Thư dụ Vương Thông lần nữa” trong Quân Trung từ mệnh tập

Post Comment