Giáo dục công dân lớp 10

Thế nào là dân chủ và kỉ luật? Tôn trọng kĩ luật có làm chúng ta mất tự do không? Nêu ví dụ chứng minh. Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì?

Thế nào là dân chủ và kỉ luật? Tôn trọng kĩ luật có làm chúng ta mất tự do không? Nêu ví dụ chứng minh. Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì?

Dân chủ là mọi người làm chủ được công việc của tập thể và xã hội, mọi người phải được biết, cùng được tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện và giám sát những công việc chung của tập thể hoặc xã hội có liên quan đến mọi người, đến cộng đồng và đất nước.

Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội, nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung.

Chúng ta phải thực hiện tốt dân chủ kỉ luật vì: thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức ý chí và hành động của mọi người, tạo cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng được quan hệ xã hội tốt đẹp và nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, tổ chức tốt các hoạt động xã hội.

– Liên hệ bản thân

Thống kê tìm kiếm

  • the nao la dan chu

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Post Comment