Sinh học lớp 8

So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết? Tại sao nói tuyến tụy là một tuyến pha?

So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết? Tại sao nói tuyến tụy là một tuyến pha?

So sánh tuyến nội tiết và ngoại tiết:

– Khác nhau:

Tuyến nội tiết

Tuyến ngoại tiết

– Không có ống dẫn, chất tiết được ngấm thẳng vào máu để tới cơ quan đích.

– Có ống dẫn đưa chất tiết từ tuyến ra ngoài.

– Giống nhau: cùng là các tuyến có khả năng tiết ra các chất tiết của cơ thể để thực hiện một nhiệm vụ nhất định

b. Tuyến tụy là một tuyến pha vì có cả hai họat động ngoại tiết và nội tiết:

– Tiết ra dịch tụy có đủ các enzim tiêu hóa đổ vào tá tràng để biến đổi thức ăn à đây là hoạt động ngoại tiết.

– Các đảo tụy mang hai loại tế bào a tiết Glucagôn và b tiết Insulin để điều hòa lượng đường trong máu à đây là hoạt động nội tiết

Thống kê tìm kiếm

  • so sanh tuyen noi tiet va tuyen ngoai tiet
Xem thêm:  Trình bày cấu tạo và tính chất của cơ? Thế nào là sự co cơ? Ý nghĩa?

Post Comment