Sinh học lớp 8

Trình bày chức năng của các hooc môn tuyến tụy?

Trình bày chức năng của các hooc môn tuyến tụy?

– Chức năng của tuyến tuỵ:

+ Chức năng ngoại tiết: tiết dịch tuỵ (do các tế bào tiết dịch tuỵ).

+ Chức năng nội tiết: do các tế bào đảo tuỵ thực hiện.

– Tế bào anpha tiết glucagôn.

– Tế bào bêta tiết insulin.

Vai trò của các hoocmn tuyến tuỵ:

+ insulin: làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng.

+ glucagôn: làm tăng đường huyết khi lượng đường trong máu giảm.

=> Nhờ tác động đối lập của 2 loại hoocmon tuyến tuỵ giúp tỉ lệ đường huyết luôn ôn định đảm bảo hoạt động sinh lí diễn ra bình thường.

Thống kê tìm kiếm

  • hoocmon tuyen tuy
Xem thêm:  Tuyến yên có vai trò như thế nào?

Post Comment