Sinh học lớp 6

Trình bày đặc điểm chung của ngành Rêu?

Trình bày đặc điểm chung của ngành Rêu?

Đặc điểm chung của ngành Rêu:

– Rêu sống nơi đất ẩm.

* Cơ quan sinh dưỡng:

+ Thân ngắn, không phân cành.

 + Lá nhỏ, mỏng.

 + Rễ giả có khả năng hút nước.

 + Chưa có mạch dẫn.

* Cơ quan sinh sản:

+ Cơ quan sinh sản là túi bào tử nằm ở ngọn cây.

 + Rêu sinh sản bằng bào tử.

 + Bào tử nảy mầm phát triển thành cây rêu.

Thống kê tìm kiếm

  • đặc điểm ngnahf rêu
Xem thêm:  Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín? Ngành thực vật hạt kín được chia làm mấy lớp, đó là những lớp nào?

Post Comment