Sinh học lớp 8

Nêu các tật của mắt? Nguyên nhân và cách khắc phục

Nêu các tật của mắt? Nguyên nhân và cách khắc phục

Các tật của mắt

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Cận thị là tật mà mắt  chỉ có khả năng nhìn gần

– Bẩm sinh: Cầu mắt dài

– Do không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách (đọc gần) => thể thuỷ tinh quá phồng.

– Đeo kính mặt lõm (kính cận).

Viễn thị là tật mắt chỉ có khả năng nhìn xa

– Bẩm sinh: Cầu mắt ngắn.

– Do thể thuỷ tinh bị lão hoá (người già) => không phồng được.

– Đeo kính mặt lồi (kính viễn).

Thống kê tìm kiếm

  • các tật của mắt
Xem thêm:  Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?

Post Comment