Sinh học lớp 9

Thế nào là môi trường sống của sinh vật? Có mấy loại môi trường sống? Tại sao nói cơ thể sinh vật cũng được coi là môi trường sống?

Thế nào là môi trường sống của sinh vật? Có mấy loại môi trường sống? Tại sao nói cơ thể sinh vật cũng được coi là môi trường sống?

– Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.

– Có bốn loại môi trường: môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường trên mặt đất – không khí (môi trường trên cạn), môi trường sinh vật.

– Cơ thể sinh vật cũng được coi là môi trường sống khi chúng là nơi ở, nơi lấy thức ăn và nước uống của các sinh vật khác.Ví dụ: ruột người là môi trường sống của các loài giun sán, cây xanh là môi trường sống của vi sinh vật và nấm kí sinh.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào?

Post Comment