Sinh học lớp 9

Hệ sinh thái là gi? Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái và phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái đó

Hệ sinh thái là gi? Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái và phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái đó

– Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định, bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã gọi là sinh cảnh

– Ví dụ hệ sinh thái rừng nhiệt đới có các thành phần chủ yếu sau:

+ Các thành phần vô sinh: Đất, nước, thảm mục, ánh sáng, nhiệt độ…

+ Sinh vật sản xuất: cỏ, cây gỗ

+ Sinh vật tiêu thụ gồm: chuột, bọ ngựa, hổ, rắn, báo…

+ Sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm, giun đất

Thống kê tìm kiếm

  • ví dụ về hệ sinh thai rung nhiết đơi

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy nêu những biện pháp bảo vệ thiên nhiên

Post Comment