Sinh học lớp 9

Môi trường là gì? Có mấy loại môi trường?

Môi trường là gì? Có mấy loại môi trường?

a. Môi trường: Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển, sinh sản của sinh vật.

b. Phân loại:

Có 4 loại môi trường chủ yếu:

  • Môi trường nước.                                              
  • Môi trường trên mặt đất, không khí.
  • Môi trường trong đất.
  • Môi trường sinh vật.

Thống kê tìm kiếm

  • môi trường là gì ? có mấy loại môi trường cho vd về từng loại môi trường

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và qủa

Post Comment