Giáo dục công dân lớp 9

Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc?

Vì sao phải bảo vệ Tổ quốc?

– Non sông đất nước Việt Nam là do cha ông ta ngàn năm xây đắp, gìn giữ.

– Các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách phá hoại, xâm lược nước ta.

– Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

Thống kê tìm kiếm

  • vì sao phải bảo vệ tổ quốc

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Em hãy cho biết tảo hôn gây nên hậu quả gì đối với bản thân, gia đình xã hội?

Post Comment