Địa lý lớp 11

Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của khu vực Đông Nam Á? Đặc điểm dân cư, xã hội đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực?

Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của khu vực Đông Nam Á? Đặc điểm dân cư, xã hội đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực?

Đặc điểm dân cư:

 • Dân số: 556,2 triệu người (năm 2005).
 • Mật độ dân số: 124 người/km2 (năm 2005, trong khi mật độ dân số thế giới là 48 người/km2).
 • Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trước đây khá cao, hiện nay đã có xu hướng giảm.
 • Dân cư phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở đồng bằng, các vùng đất badan và thưa thớt ở vùng núi cao.
 • Dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 50%

⇒ Ảnh hưởng của đặc điểm dân cư:

 • Thuận lợi: 
 • Nguồn lao động dồi dào.
  • Thị trường lao động rộng lớn.
  • Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
 • Khó khăn: mặc dù dân số đông, chủ yếu trong độ tuổi lao động nhưng trình độ lao động thấp và một phần do nền kinh tế chậm phát triển nên dẫn đến thiếu việc làm, chất lượng cuộc sống thấp.

Xã hội:

 • Các quốc gia đều có nhiều dân tộc ( ví dụ: Chăm, Dao, Thái….). Một số dân tộc phân bố rộng, không theo biên giới quốc gia, điều này gây không ít khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi nước.
 • Là nơi giao thoa của nhiều nền văn hoá lớn trên thế giới, Đông Nam Á tiếp nhận nhiều giá trị văn hoá, tôn giáo xuất hiện trong lịch sử nhân loại.
 • Phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hoá của người dân Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng.
 • Thuận lợi để các quốc gia hợp tác cùng phát triển.
 • Khó khăn trong việc quản lí, ổn định chính trị ở các nước.
Xem thêm:  Giải thích câu tục ngữ Quýt làm cam chịu

Post Comment