Sinh học lớp 6

Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín? Ngành thực vật hạt kín được chia làm mấy lớp, đó là những lớp nào?

Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín? Ngành thực vật hạt kín được chia làm mấy lớp, đó là những lớp nào?

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín:

– Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng( rễ cọc, rễ chùm, thân, gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,…); trong thân có mạch dẫn phát triển

– Có hoa, quả, hạt nằm trong quả

– Hoa quả có nhiều dạng khác nhau

– Môi trường sống đa dạng

* Ngành thực vật hạt kín chia là 2 lớp đó là: lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm

Thống kê tìm kiếm

  • Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín?Vì sao hạt kín là ngành tiến hóa nhất?

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm? Giải thích vì sao sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo nước ngay.

Post Comment