Sinh học lớp 6

Viết sơ đồ quá trình hô hấp ở thực vật? Vì sao ban đêm không nên để quá nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

Viết sơ đồ quá trình hô hấp ở thực vật? Vì sao ban đêm không nên để quá nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

* Sơ đồ:

Chất hữu cơ + khí ôxi Năng lượng + khí cacbonic +  hơi nước

-Vì vào ban đêm cây hô hấp sẽ lấy Ôxi của không khí trong phòng và thải ra rất nhiều khí Cacbônic. Nếu đóng cửa kín thì không khí trong phòng sẽ bị thiếu khí ôxi nên người ngủ có thể bị ngạt..

Thống kê tìm kiếm

  • Tải Liên Quuua

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm? Giải thích vì sao sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo nước ngay.

Post Comment