Địa lý lớp 9

Tại sao vùng Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh đầu tư nước ngoài?

Tại sao vùng Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh đầu tư nước ngoài?

Đông Nam bộ có sức thu hút đầu tư nước ngoài vì:

 • Vị trí địa lí thuận lợi: Cầu nối các vùng Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Trung tâm khu vực Đông Nam Á.
 • Đông Nam Bộ có tiềm năng kinh tế lớn hơn các vùng khác.
 • Là vùng phát triển năng động, có trình độ phát triển kinh tế cao vượt trội.
 • Số lao động có trình độ kỹ thuật cao, nhạy bén với tiến bộ khoa học kỹ thuật.
 • Năng động với nền sản xuất hàng hóa.
 • Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất nhập khẩu.
 •  Vị trí địa lí thuận lợi, cầu nối các vùng kinh tế, trung tâm khu vực Đông Nam Á.
 • Có nhiều mỏ dầu khí, bãi biển đẹp, vườn quốc gia, di tích văn hóa lịch sử.
 • Có nhiều ngành kinh tế phát triển mạnh.
 • Cơ sở hạ tầng hiện đại và hoàn thiện.
 • Là nơi thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất nước.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày ý nghĩa của tuyến đường 1A, đường Hồ Chí Minh? Biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu tai nạn giao thông hiện nay là gì?

Post Comment