Địa lý lớp 9

Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế năng động, 6 tỉnh ở Đông Nam Bộ đều nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Vị trí tiếp giáp với Tây nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long với mạng lưới giao thông thủy, bộ thuận lợi

Đông Nam Bộ có trữ lượng dầu khí lớn, việc khai thác dầu khí phát triển các hoạt động dịch vụ kèm theo

Đông Nam Bộ có vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Cần Giờ, nhiều bãi biển… tiềm năng để phát triển dịch vụ du lịch

Đông Nam Bộ có dân đông, thu nhập đầu người cao, thị trường rộng lớn để phát triển dịch vụ

Thống kê tìm kiếm

  • ĐNB có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment