Sinh học lớp 6

Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất?

Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất?

* Cây có hoa là một thể thống nhất vì:

+ Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

+ Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.

 → Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây 

vi sao noi cay co hoa la mot the thong nhat - Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất?

Xem thêm:  So sánh điểm khác nhau của cây thuộc lớp 1 lá mầm và cây thuộc lớp 2 lá mầm? Cho 2-3 ví dụ về cây thuộc lớp 1 lá mầm và cây thuộc lớp 2 lá mầm?

Post Comment