Lịch sử lớp 6

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?


Từ “Vạn Xuân” đặt cho tên nước thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.

Thống kê tìm kiếm

  • em co suy nghi gi ve viec dat ten nuoc la van xuan
Xem thêm:  Cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Thánh Gióng

Post Comment