Địa lý lớp 6

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?


Trả lời:

+ Thời tiết: là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong thời gian ngắn.

+ Khí hậu: là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm.

Thống kê tìm kiếm

  • Thoi tiết khác khi hậu o điểm nào
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment