Lịch sử lớp 6

Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Phương Bắc đối với dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì?

Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Phương Bắc đối với dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì?

+ Chính sách đàn áp:

  • Biến nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc
  • Chia nhỏ nước ta và đưa người Hán sang cai trị đến cấp huyện.
  • Dùng mọi thủ đoạn:lực lượng quân sự,mua chuộc,chia rẽ.

+ Chính sách bóc lột: Bắt dân ta phải nộp thuế, nộp cống và đi lao dịch

+ Chính sách đồng hóa:

  • Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta
  • Bắt dân ta phải tuân theo phong tục tập quán và luật pháp của họ.

Chính sách thâm hiểm nhất là chính sách đồng hóa.

Thống kê tìm kiếm

  • chinh dach cai tri tham hiem cua phong kien phuong bac la gi

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

Post Comment