Giáo dục công dân lớp 6

Theo em, hiện nay tai nạn giao thông ngày càng tăng là do những nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào là phổ biến nhất?

Theo em, hiện nay tai nạn giao thông ngày càng tăng là do những nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào là phổ biến nhất?

* Nguyên nhân gây tai nạn giao thông:

– Dân số tăng nhanh.

– Các phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều.

– Đường sá chưa đảm bảo chất lượng.

– Người tham gia giao thông chưa có ý thức tự giác chấp hành luật giao thông.

* Nguyên nhân phổ biến nhất:  Người tham gia giao thông chưa có ý thức tự giác chấp hành luật giao thông.

Thống kê tìm kiếm

  • Theo em tai nạn giao thông ngày càng tăng là do những nguyên nhân nào nguyên nhân nào là phổ biến nhất

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Công dân là gì? Công dân Việt Nam là ai? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Nêu một số trường hợp được công nhận là công dân Việt Nam? Để trở thành công dân có ích cho đất nước, học sinh cần rèn luyện như thế nào?

Post Comment