Giáo dục công dân lớp 6

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào thời gian nào? Theo công ước Liên hợp Quốc thì mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của trẻ em? Ở địa phương em đã có những hoạt động góp phần bảo vệ các quyền của trẻ em

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào thời gian nào? Theo công ước Liên hợp Quốc thì mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của trẻ em? Ở địa phương em đã có những hoạt động góp phần bảo vệ các quyền của trẻ em

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời 1989.

Có 4 nhóm quyền rất cần thiết cho cuộc sống của trẻ.

  • Quyền sống còn: Những quyền được sống sinh ra được làm người, được nuôi dưỡng, được chăm sóc.
  • Quyền được bảo vệ: Trẻ phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức đối xử bóc lột xâm hại, bỏ rơi.
  • Quyền được phát triển: quyền được học tập vui chơi…phát triển lành mạnh
  • Quyền được tham gia: có quyền nói lên ý kiến của mình, bày tỏ nguyện vọng của mình, được người lớn tôn trọng.

Ở địa phương em đã có những hoạt động góp phần bảo vệ các quyền của trẻ em:

  • Xây dựng trường học
  • Tiêm ngừa, khám sức khỏe cho trẻ em
  • Trẻ em đến tuổi đi học đều được đi học
  • Khuyến khích, giúp dỡ, tạo mọi điều kiện cho trẻ em đến trường,
  • Mở các khu vui chơi lành mạnh cho trẻ em…

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Theo em, hiện nay tai nạn giao thông ngày càng tăng là do những nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào là phổ biến nhất?

Post Comment