Địa lý lớp 6

Các dạng địa hình

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Các dạng địa hình

 

Núi

Đồng bằng

Cao nguyên

Đồi

Hình dạng

– Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất.

– Gồm 3 bộ phận: đỉnh núi, sườn núi, chân núi.

Là dạng địa hình thấp, bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.

Có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng nhưng có sườn dốc.

Là dạng địa hình nhô cao, có đỉnh tròn, sườn thoải.

Độ cao

Trên 500m

Dưới 200m

Trên 500m

Dưới 200m

Ý nghĩa đối với sản xuất nông nghiệp

 

Thuận lợi phát triển cây lương thực, thực phẩm.

Thuận lợi phát triển cây công nghiệp và chăn nuôi.

Thuận lợi phát triển hoa màu và cây công nghiệp.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment