Địa lý lớp 6

Nhiệt độ không khí là gì? Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí?

Nhiệt độ không khí là gì? Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi  của nhiệt độ không khí?

a. Nhiệt độ không khí: là độ nóng, lạnh của không khí

b. Nhiệt độ không khí thay đổi tuỳ theo các yếu tố:

– Theo vị trí gần hay xa biển: Những miền gần biển: mùa hạ mát hơn, mùa đông ấm hơn những miền nằm sâu trong đất liền.

– Theo độ cao: Trong tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm.

– Theo vĩ độ: Không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao.

Thống kê tìm kiếm

  • cac nhan to anh huong toi do mo khi khong

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Sông là gì? Thế nào là hệ thống sông? Lưu vực sông?

Post Comment